måndag 18 mars 2013

Så gör jag. Konsten att skriva

Bodil Malmsten är en välkänd författare och i boken Så gör jag. Konsten att skriva delar hon med sig av sitt eget arbetssätt och sin egen skrivprocess.

På baksidan står det ”Den här boken är en lärobok, en handbok med erfarenheter, verktyg, redskap, råd, tips, exempel, goda exempel och avskräckande.”

Själv skulle jag nog snarare kalla det för en inspirationsbok. Bodil Malmsten betonar flera gånger att boken heter ”Så gör jag” och att det hon skriver är så som hon gör och som hon fungerar i sin skrivprocess.
Hennes tips är ömsom konkreta, ömsom nästan obegripliga. Hon skriver om sin kärlek till skiljetecken och varför hon inte tycker att man bör använda liknelser (men att hon själv gör det ändå). Kanske ger det mig som läsare oftare ett leende på läpparna än ett konkret och användbart råd.

Boken är skriven på Bodil Malmstens poetiska och lite flyktiga språk som den som läst hennes romaner känner igen. Hon gör omtag, upprepar sig och ändrar sig. Kapitlen är korta och kryddade med citat från författare och ur böcker. Boken är illustrerad med foton av författarens egna – vällästa – favoritböcker. Det finns förvisso ”arbetsuppgifter” till läsaren i slutet av flera kapitel, men ganska ofta formuleras uppgiften och sedan tas den tillbaka i nästa mening. En arbetsuppgift är till exempel: ”Gör inte som jag.” 

Självklart finns det väldigt konkreta och bra råd också som till exempel att varje skribent bör skaffa sig en ”egen expert” som kan tycka till om det skrivna och att man bör skapa sig ett eget litterärt kanon av böcker att inspireras av. Och att inte lämna något åt slumpen: ”Ett tecken på att en bok är en riktig bok är att inget av det som står bara får ha råkat bli.”
Som handbok i skrivande kanske jag inte skulle rekommendera den här i första hand, men en ganska trevlig läsning var det i alla fall för mig.
Den här bloggposten är tidigare publicerad hos Dagens bok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar