söndag 2 september 2007

Där vi en gång gått

Vemodig är nog det ord som bäst beskriver Kjell Westös roman Där vi en gång gått. Det är en krönika över Finland under tiden strax före första världskriget fram till strax innan andra världskriget bryter ut och handlar om flera olika människor vars öden på ett eller annat sätt kopplas samman.

Först blir jag lite förvirrad över berättelsens alla olika spår och människor, sedan långsamt medveten om mina bristande kunskaper om vårt grannlands historia och sedan gripen av berättelsen. Den lämnar mig lite sorgsen till mods. Lite vemodig.

Extra plus för snyggt omslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar