tisdag 17 november 2015

Knark – en svensk historia

 I Knark – en svensk historia skriver Magnus Linton den svenska narkotikaideologins moderna historia, från hur de politiska besluten tas till hur det påverkar den enskilde brukaren på gatan.

Sedan slutet på 70-talet har alla politiska beslut och behandlingsstrategier byggt på teorin att knark är främmande för svensk kultur och att målet måste vara ett helt narkotikafritt samhälle. Det målet ligger längre bort än någonsin och författaren kan i denna bok redogöra för statistik som visar grava missbruksproblem är större än någonsin tidigare och att Sverige är ett land med en unikt hög narkotikadödlighet i Sverige.

Att ett helt narkotikafritt samhälle är en utopi, blir ganska klart efter att ha läst den här boken. Det är en orimlig vision. Magnus Linton bok gör det enkelt att förstå att den bästa vägen att gå, är att koncentrera sig på en missbruksvård som ger brukarna en reell och rättvis möjlighet att bryta sitt missbruk och att återanpassas till samhället. En vård som måste se missbrukare som människor och inte som en andra klassens medborgare. Det är intressant att författaren här refererar till en av de andra böckerna som också är Augustprisnominerad, nämligen Käraste Herman - Rasbiologen Herman Lundborgs gåta av Maja Hagerman, och en otäck människosyn som på många sätt lyser igenom i värderingen av missbrukare.

Det är en faktaspäckad bok - texten kan ibland vara lite akademiskt i sin karaktär och det gör den aningen svårgenomtränglig i vissa partier, men det finns också mycket som berör. De delar av boken där missbrukare själva får komma till tals och ge sitt perspektiv på missbruksvården är stark läsning. Jag blir allra mest gripen av det kapitel som heter ”Mammorna”. Det ger familjernas perspektiv och den maktlöshet de upplever när deras barn dras in i knarkets värld, inte bara mot knarket i sig, utan också mot myndigheter och vårdinrättningar.

Jag drabbas av en stark impuls att ta mina barn, krypa in under en filt och stanna där för alltid.


Knark : en svensk historia
Författare: Magnus Linton
Förlag: Atlas (2015)
ISBN: 9789173894807
Finns t.ex. hos Bokus eller Adlibris

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar