måndag 7 maj 2018

Bögjävel

Rec.ex. från Tallbergs förlag - tack!
Bögjävel av Emma Björck och Marcus Tallberg är en roman om två vänner som har ett riktigt starkt vänskapsband, men som ändå tvekar att berätta det allra svåraste för varandra.

Mattias har nog alltid vetat att han är homosexuell, men steget till att berätta det för någon känns oöverstiglig. Han brukar kunna prata om det mesta med Tove, men han är rädd att hennes kristna tro ska göra att hon inte vill ha med honom att göra om honom att göra om hon får veta hans sanna jag. Att komma ut inför skolkamraterna i den lilla ort där han bor känns omöjligt – för att inte tala om att berätta för mamman som inte precis är någon varmhjärtad och förstående person!

Tove brottas med sina egna problem och vill inte erkänna för varje sig själv eller sina vänner att situationen håller på att gå henne ur händerna. När det ofattbara inträffar håller hon det inom sig och straffar sig själv.

Jag tycker om berättelsen om Mattias och Tove och deras vänskap. Jag är svag för skildringar av vänskapsrelationer i böcker och jag känner att jag riktigt hejar på Tove och Mattias när det stormar i deras liv på olika sätt. Jag håller tummarna för att de ska komma ihåg att deras vänskap står stadigt och att de finns där för varandra.

Jag vill så väldigt gärna tycka om hela den här boken för författarna gör en viktig insats i att lyfta svåra och viktiga frågor. Tallbergs förlag gör för övrigt en stark insats och jobbar med mångfald och inkludering  i sina böcker för barn ungdomar på ett beundransvärt sätt.

Men tyvärr fungerar den här boken inte riktigt för mig. Dels beror det nog på att jag har svårt för författarnas språkhantering. Det kan kanske kännas småaktigt att nämna, men det finns en del språkligt i boken som lägger sig i vägen för berättelsen. Ett exempel är felaktig användning av de och dem, och det finns också en del ord och uttryck som i mina ögon används fel. Stilmässig har berättelsen en ganska överlastad användning av adjektiv – men det senare är kanske en smaksak.

Men framförallt når boken inte riktigt fram till mig för att författarna vill för mycket med sin berättelse. De försöker täcka in alltifrån HBTQ-frågor, mobbing, sexuella övergrepp och självskadebeteende, till barn som är utsatta i hemmet och HIV. Jag inser naturligtvis att vissa av dessa saker är tätt sammanknippade (och om jag förstått rätt har författarna personliga erfarenheter av flera av situationerna), men ofta berörs de olika svårigheterna som tas upp alltför ytligt där de kanske förtjänar en egen berättelse. Att välja och att välja bort är en utmaning när man vill mycket med en text. Här hade jag önskat att vissa trådar hade valts bort för då hade grundhistorien nått fram bättre och fått möjlighet att utvecklas. För här finns något viktigt och bra i grunden!

Bögjävel
Författare: Emma Björck och Marcus Tallberg
Förlag: Tallbergs förlag (2018)
ISBN: 9789198410938
Finns t.ex. hos Bokus eller Adlibris

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar