måndag 18 mars 2013

Publicera dig!

Susanne Holmgrens bok Publicera dig! är en väldigt konkret handbok med tips och råd till aspirerande författare. Hon skriver både om bra saker att tänka på vad gäller själva skrivprocessen och vad man ska tänka på rent praktiskt innan man skickar in ett manus till ett förlag. Hon ger också råd om hur man kan resonera kring vilka förlag man kontaktar och en inblick i hur processen på ett förlag kan se ut innan ett manus blir antaget och vad som händer efteråt. Ett sista kapitel behandlar alternativa publiceringskanaler och olika möjligheter att sprida sin text.

Det jag gillar med den här boken är att den är just så konkret. Den är lättsamt skriven och det gör råden väldigt tillgängliga. Den skönmålar inte på något vis författaryrket eller vägen fram till publicering. Den inger inga falska förhoppningar, men uppmuntrar den som tror på sitt författarskap och sitt manus. Andemeningen är i stort att det är väldigt svårt att få ett manus publicerat på ett förlag, men att det absolut inte är omöjligt.

Susanne Holmgren uppmuntrar författaren att se förfarandet med att skicka in manus och få refuseringsbrev – ofta många gånger - som en del av skrivprocessen och att använda all respons och alla erfarenheter som ett medel att bli en ännu bättre författare.

Jag arbetar själv på förlag och uppskattar att den delen av boken som handlar just om urvalsprocessen på förlagen är väldigt nyanserad och väl beskriver alla de faktorer som avgör om ett inskickat manus faktiskt når ända fram till publicering. Jag uppskattar också att författaren till boken lägger stor tonvikt vid vikten av att skicka in ett så färdigt manus som möjligt och till och med tipsar om hur man kan skriva ett följebrev. Det är inte ovanligt att slarvigt redigerade manus och följebrev med starka krav på hur publiceringen ska ske, landar hos förlagen. Om nålsögat är litet redan innan, så krymper det avsevärt när det finns faktorer som försvårar bedömningen eller avskräcker från ett samarbete.

I förordet skriver Susanne Holmgren: ”Använd Publicera dig! som en uppslagsbok och låt innehållsregistret guida dig in i de publiceringsmöjligheter som just du är intresserad av.” Som en handbok och en uppslagsbok fungerar den här boken utmärkt. Den är mycket matnyttig och för till exempel en kursledare på en skrivarutbildning är den väl värd att tipsa om

Den här bloggposten är tidigare publicerad hos Dagens bok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar