lördag 30 juli 2022

Sommarlovsboktips 49: För in de döda

Hilary Mantels serie om Cromwell och Henry VIII:s hov kan vara de optimala historiska romanerna. De är ordrika, med väl utbroderade personport och skrivna med stor omsorg om detaljer. Mantels romaner utmanar läsaren, men fyller också historiska händelser och människor med kött och blod. Det är inte lättlästa romaner, men de är oerhört läsvärda.

Serien inleddes med Wolf Hall och kungens kamp mot den katolska kyrkan för att få skilja sig från hustrun Katarina, som inte lyckats ge honom en son och arvinge. En välkänd historisk händelse som levandegörs på ett intressant sätt.

I För in de döda är Henry inne på sin andra hustru Anne Boleyn, men inte heller det äktenskapet resulterar i någon manlig arvinge och kungens ögon har fallit på den unga och vackra Jane Seymour. Det intrigeras och konspireras på alla håll och kanter - av kungen, Cromwell och hans närmaste för att på något sätt göra sig av med Anne, av Boleyn-släkten för att hålla henne kvar på tronen och av Jane Seymours familj för att kungens val ska falla på henne om han blir fri att ta sig en ny hustru.

Nu väntar jag på det perfekta tillfället att ta mig an den tredje och avslutande delen av serien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar