fredag 23 juli 2021

The Fifth Season


Åttonde semesterboken var del ett i fantasyserien Broken Earth av N.K. Jemisin. The Fifth Season har fått flera litteraturpriser och jag har hört mycket bra om den. Kanske var förväntningarna lite för höga för det var ganska segt att komma in i den, men efter ett tag när jag hade börjat förstå världen och lyckats lära mig hålla isär karaktärerna så tog det bättre fart.
Världen som beskrivs i boken är en söndrad värld - skalv och jordbävningar kommer och går hela tiden och ibland går jorden in i en Femte Årstid. Då antar de vulkaniska och seismiska aktiviteterna närmast apokalyptisk omfattning. Vissa människor - orogener - kan påverka och motverka de seismiska krafter. Orogenerna används i de närmaste som slavar av den styrande kasten för att skydda världen och är i övrigt utstötta och föraktade. Barn som visar orogena krafter göms undan av sina familjer, skickas bort till speciella läget för att tränas upp eller, i värsta fall, dödas.

Läsaren får följa tre olika personer och deras liv och öden i boken. Berättelserna är sammanvävda på ett väldigt skickligt och oväntat sätt.
Det är en mörk och många gånger skrämmande historia, men den är också spännande med krafter som är i det närmaste magiska och med en mångfald av komplexa och intressanta karaktärer som sticker ut lite i genren.

Jag pausar för tillfället för lite annan läsning, men kommer att läsa de övriga delarna i serien framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar