söndag 17 juni 2018

Lilla nej-boken

Rec.ex. från Libris förlag - tack!
Lilla nej-boken av Sarah Sjögren med illustrationer av Anna Forsmark är en viktigt liten bok där små barn får hjälp med hur de kan sätta gränser - när man ska göra som andra säger och när de få säga stopp. 

Boken har sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention som bland annat slår fast att barn har "rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet".

Samtidigt är små barn som mest utsatta eftersom de är så beroende av de vuxna omkring sig. Alla sätt att ge barn redskap att sätta stopp är bra och den här boken gör det på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Vi får följa Billie under en dag och med sig har Billie den kloka Kattis som vet nästan allt. Boken ger svar på frågor som till exempel: måste man kramas, måste man sitta i knäet och måste man alltid göra som en vuxen säger?  Boken tar också upp konflikter som barn kan ha med varandra och ger förslag på hur man kan lösa dem. Förlagen och lösningarna läggs på ett lättförståeligt sätt i munnen på Kattis som på ett fint sätt fungerar som en utomstående iakttagare och rådgivare.

Den här boken borde finnas på alla förskolor, men passar också fint att läsa och diskutera tillsammans med barn i förskoleålder hemma också. Boken är framtagen i samarbete med Bris.

En annan bok på temat är Vilda säger nej av Marie Bosson Rydell som togs fram i samarbete med World Childhood Foundation och som jag var stolt redaktör för.

Lilla nej-boken
Författare: Sarah Sjögren
Illustratör: Anna Forsmark
Förlag: Libris (2018)
ISBN: 9789173877367
Finns t.ex. hos Bokus eller Adlibris

1 kommentar: