fredag 11 oktober 2019

Normala människor


I tisdags var jag  och några andra bokälskare inbjudna till en bokcirkel på Albert Bonniers förlag. Boken för dagen var Sally Rooneys nya roman Normala människor som fick mycket uppmärksamhet när den kom ut på engelska förra året och som redan fått flera priser.

I centrum för berättelsen står Connell och Marianne. De växer upp i samma lilla irländska stad, men på många sätt i olika världar. Han är den klassiska populär fotbollskille - som hämtad ur en amerikansk high school-film. Hon är en person som inte många lägger märke till, hon kommer förvisso från en rik familj, men det gör henne inte populär. Trots detta börjar de prata och dras till varandra. De har sex och inleder en på/av-relation, men ingen får veta om deras förhållande.

När de båda börjar läsa vid universitetet i Dublin skiftar rollerna. Connells enkla bakgrund ligger honom i fatet och han har problem med att  tolka de sociala koderna i den akademiska världen. Marianne å sin sida har gott om vänner och verkar trivas som fisken i vatten.

Det kan låta på ett yttre plan som att det här är en schablonartad roman, ett klassiskt förvecklingstema med ombytta roller och flicka som är en går mus som plötsligt blir vacker och populär, men Rooney är en skickligare författare än så. Genomgående ger hon läsaren ledtrådar om Connell och Marianne som gör det till intressanta och komplexa karaktärer. Dynamiken dem emellan skiftar hela tiden och tar sig olika former beroende på sammanhanget de befinner sig och var statusen  finns - i popularitet, akademiska meriter, pengar eller klass.Genomgående känns boken väldigt samtida, men utan tidsmarkörer som kommer att kännas åldrade om bara något år. 

Sally Rooney bryter upp berättelsen i korta kapitel och det kan gå månader mellan Connells och Mariannes möten. Mycket av de kritiska händelserna sker i dessa mellanrum och att det inte skrivs ut är ett berättargrepp som räddar boken från att trilla i kliché-fällan och gör den till en riktigt bra och intressant roman.

Normala människor
Författare: Sally Roobey
Förlag: Albert Bonniers förlag (2019)
ISBN: 9789100179724
Finns t.ex. hos BokusAdlibris eller i din lokala bokhandel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar